تصاویری از مردی که به جای مو در سرش رشته پلویی در آمد!!!

به طور کلی مردم و ساکنین اردبیل علاقه زیادی به رشته پلو دارند این غذا برایشان محبوب است. به همین دلیل رشته پلویی اردبیل از بهترین رشته های کشور ایران است که به کشور های همسایه صادر می شود.

رشتهیکی از غذاهای مناسبی که به صورت گیاهی بوده و افراد گیاه خوار می توانند از آن استفاده داشته باشند رشته پلویی گیاهی است زیرا کالری کمتری دارد و باعث سیری بیشتر در حجم کمتر می شود.

در واقع رشته به صورت پلویی و آشی تهیه می شود، هر کدام نیز به منظور استفاده های مشخصی که دارند تولید می شوند و تفاوتهایی هم دارند. اما مسئله ای که می خواهیم درباره آن صحبت کنیم قیمت رشته پلویی است که بسیار کمتر از رشته آشی است.

شایان ذکر است از جمله محصولات و فرآورده های فرعی و خمیری رشنه است. خرید رشته پلویی نسبت به نوع آشی آن بیشتر است. زیرا خانواده های زیادی هستند که به رشته پلو علاقه بسیار زیادی دارند.