راه اندازی کارگاه ساخت سفره یکبار مصرف 50 متری در زندان اوین با کمترین امکانات!!

امروزه کاغذ کاهی که برای سفره های یکبار مصرف استفاده می شود، دیگر مانند بیش از یک هزار سال پیش از خیساندن نی به دست نمی آید، اما این نام همچنان رنگ زرد و بافت خشن گذشته را تداعی می کند.

جنبه ای تا حدودی روستایی که همیشه در رستوران های غیررسمی تر مورد علاقه بوده و در رستوران های مفهومی جدید نیز تفسیر شده است.

در حال حاضر با وجود انواع سفره یکبار مصرف 50 متری نوع کاغذی خیلی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد چرا که هزینه آن به نسبت بیشتر است.

امروزه حتی بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد زیرا با استفاده از فرآیندهای بازیافت کاغذ و ضایعات کارخانه کاغذ ساخته می شود: راه حل عالی برای سفره های یکبار مصرف.

یک توضیح وجود دارد کاغذ کاهی نیز به عنوان کاغذ سرخ شده معروف است.

در واقع این کاغذی با قابلیت جذب روغن عالی است، اما از آنجایی که اغلب با کاغذ بازیافتی ساخته می شود، مهم است که برای استفاده در مواد غذایی تایید شده باشد، در غیر این صورت می تواند جوهر و سایر مواد را در مواد غذایی آزاد کند، به خصوص در تماس با مرطوب و چرب خوراکی ها.

بنابراین، در صورت مشخص شدن، کاغذ کاهی برای بسته بندی غذاهای خیابانی لذیذ یا سرو غذاهای سرخ شده بدون آزاد کردن روغن مناسب است.

با این حال، مزیت بی چون و چرای کاغذ کاهی قیمت پایین محصولی است که سبک خود را در طول زمان بدون تغییر نگه داشته است.

متداول ترین قالب ها، جاهای کاغذی نی آمریکایی کاربردی، راحت و جاودانه است و پس از آن جا قاشق و چنگال با دستمال قرار می گیرد.

رومیزی کاغذ کاهی یکبار مصرف ساخته شده از کاغذ بازیافتی، تا زمانی که عاری از چربی و باقیمانده مواد غذایی باشد، به نوبه خود می تواند به کاغذ بازیافت شود.