ماهی هایی که به مدارس خود وفادار هستند

وفاداری به مدرسه مربوط به انسجام تجمعات اجتماعی لباس نوزادی در طول زمان است، که با نظم یا تکرارپذیری که افراد شناخته شده دوباره به عنوان اعضای یک مدرسه ظاهر می شوند، اندازه گیری می شود.

وفاداری به مدرسه توسط غواصانی که سوف زرد (Perca flavescens) را با برچسب‌های قابل تشخیص در دریاچه کازنوویا، نیویورک مشاهده کردند، اندازه‌گیری شد.

سوف زرد دانش‌آموزان اختیاری بودند، با تفاوت‌های فردی در گرایش به مدرسه (که به عنوان درصد زمان در مدارس اندازه‌گیری می‌شود) تعداد متفاوتی از مشاهدات ماهی‌های پرورش‌یافته در مقابل ماهیان انفرادی را شامل می‌شود.

بیشترین هم‌وقوع بین ماهی سوف با گرایش شدید به مدرسه یافت شد، اما در این گروه هم‌وقوع تصادفی بود. محدوده خانه تا حد زیادی بین افراد همپوشانی داشت، با این حال وقوع همزمان بیشتر تابعی از تمایل به تحصیل بود تا محدوده خانه با هم تداخل دارند.

افراد با محدوده خانه های همپوشانی اما با مانکن بچه گانه تمایلات تحصیلی ضعیف به ندرت با هم اتفاق می افتادند. اندازه محدوده خانه مستقیماً با گرایش به مدرسه افزایش می یابد: فواصلی که افراد حرکت می کنند.

ظاهراً به حرکات مدرسه هایی که به آنها ملحق شده اند بستگی دارد، با ماهی هایی که به شدت در حال مدرسه هستند، مدت بیشتری در مدارس باقی می مانند.

افراد مکرراً به مدارس می پیوستند و آنها را ترک می کردند. این نیز نشان دهنده عدم وفاداری بین ماهی است. ماهی‌هایی که عمدتاً برای اجتناب از شکارچیان مبل یافت آباد تشکیل می‌شوند ممکن است سطوح بالاتری از وفاداری را نسبت به ماهی‌هایی که برای جستجوی غذا یا راندمان هیدرودینامیکی تشکیل می‌شوند نشان دهند.

 • منابع:
  1. School fidelity in fishes: The yellow perch pattern

 • تبلیغات: 
  1. وضعیت کارگران بی کار در سال جدید!
  2. زیره خاصیت آنتی باکتریال و ضد آلرژی دارد
  3. زندگی کوتاه تر از آن است که ثروتمند نباشید
  4. انتخاب دستکش لاتکس مناسب توسط کارفرمایان