نسخ خطی کاشی باستانی

نسخ خطی باید به صورت آنلاین در کاشی استخر روباز با ثبت نام و ورود به این وب سایت ارسال شود.

تا مهلت مقرر می توان دستنوشته ها را ارسال کرد. تمام موارد ارسالی که از قبل بررسی می شوند، توسط همتایان بررسی می شوند. مقالات پذیرفته شده به صورت مستمر در مجله چاپ می شوند (به محض پذیرش) و با هم در وب سایت کاشی الوند شماره ویژه فهرست می شوند.

پس از ثبت نام، برای رفتن به فرم ارسال، اینجا را کلیک کنید.

مقالات پژوهشی، مقالات مروری و همچنین ارتباطات کوتاه دعوت می شود. برای مقالات برنامه ریزی شده، عنوان و چکیده کوتاه (حدود ۱۰۰ کلمه) را می توان برای اعلام در این وب سایت به دفتر تحریریه ارسال کرد.

دست‌نوشته‌های ارسالی نباید قبلاً منتشر شده باشند، و برای انتشار در جای دیگری (به جز مقالات کنفرانس) مورد بررسی قرار نگیرند.

همه نسخه‌های خطی به طور کامل از طریق یک فرآیند داوری تک‌کور داوری می‌شوند.

راهنمای نویسندگان و سایر اطلاعات مرتبط برای ارسال نسخه‌های خطی در صفحه دستورالعمل‌ها برای نویسندگان موجود است. کاشی لعابدار  یک مجله بین‌المللی با دسترسی آزاد است که توسط MDPI منتشر می‌شود.

لطفاً قبل از ارسال مقاله به صفحه دستورالعمل برای نویسندگان مراجعه کنید.

هزینه پردازش مقاله (APC) برای چاپ در این مجله دسترسی آزاد ۲۳۰۰ فرانک سوئیس است. مقالات ارسالی باید فرمت مناسبی داشته باشند و از انگلیسی خوب استفاده کنند. نویسندگان ممکن است از سرویس ویرایش انگلیسی کاشی آشپزخانه طلایی قبل از انتشار یا در طول بازبینی نویسنده استفاده کنند.

  • منابع:
    1. Special Issue “Ceramic Tiles Production and Consumption”
  • تبلیغات: 
  1. گونه ای از روکش صندلی که به زین اسب تبدیل می شود!
  2. خوردن ارده کنجد لکنت زبان را از بین می برد
  3. بادبادکی که با نخ پنبه ساخته شده بود به ایستگاه فضایی رسید
  4. با بیمه عمر ۲۰۰ سال عمر کنید